Reparationer

Ibland är det mindre skador som behöver lagas, och för oss är inga reparationer för små. Vi hjälper dig att bedöma skadas omfattning, och vad som behöver åtgärdas.

Vid alla sorters genomföringar krävs ilagningar. Det kan till exempel vara när man bygger om ett kök och drar en ny ventilation. Ventilationen behöver då en ny genomdragning, oftast genom taket. Vi genomför då en ilagning för att genomdragningen inte ska orsaka skador.